Nazwa zadania: Remont dachu scena Górzno

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2020r.

Wykonawca: Zadanie wykonane przez pracowników grupy remontowej Urzędu Gminy

Koszt inwestycji: 2.028,65 złotych brutto

Informacje dodatkowe: