Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Krzemieniewo-Nowy Belęcin

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: Gmina planuje realizowac inwestycję w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020