Nazwa zadania: Budowa drogi ul. Zielona w Krzemieniewie.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2021r.

Data zakończenia inwestycji: 2021r.

Wykonawca:

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: