Nazwa zadania: Wymiana sterowników na terenie Gminy Krzemieniewo

Data rozpoczęcia inwestycji: 21.11 2019r.

Data zakończenia inwestycji: 31.12 2020r.

Wykonawca: ENEA Oświetlenie sp.zo.o

Koszt inwestycji:

Informacje dodatkowe: