Nazwa zadania: Wymiana przystanków autobusowych

Data rozpoczęcia inwestycji: 2020 r.

Data zakończenia inwestycji: 2021

Wykonawca:

Koszt inwestycji: 

Informacje dodatkowe: Wymiana wiat przystankowych w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Krzemieniewo.