Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Garzynie

Data rozpoczęcia inwestycji: 10.09.2019 r

Data zakończenia inwestycji: w trakcie realizacji

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Projektowo Budowlanym Alfred Klabik Żaneta Buzała, Frankowo 17, 64-113 Osieczna,

Koszt inwestycji: 472 371,01 zł

Informacje dodatkowe: