Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9; 63-800 Gostyń

Telefon kontaktowy: 65 322 68 00